پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندجایگاه و نقش رهبری انقلاب


کوتاه ترین پاسخی که هر فرد ایرانی
به این سوال می دهد که، نظر شما
درباره جایگاه رهبری چیست؟

این است "او نایب امام زمان است"
و بهترین جوابی که درمورد نقش
رهبری می دهد این است که،
به وضعیت کشورهای منطقه نگاه
کنید و ببینید خلا رهبری آنها را
به چه مصیبتی گرفتار کرده است.


احد غفاری
رئیس شورای اسلامی شهر


دسته بندي اخبار 
تعداد بازدید : ۱۴
فلسفه اصلی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در معابر شهر، کاهش ترافیک و سهولت در عبور و مرور و حفظ سلامت شهروندان است
تعداد بازدید : ۲۹
لایروبی کانال های کنترل آب های سطحی سطح شهر در راستای اجرای مصوبات مدیریت بحران شهرستان به همت پرسنل زحمتکش شهرداری حوزه معاونت خدمات شهری
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 
عملیات اجرایی و تنظیف شهری
تعداد بازدید : ۲۱
آگهی مناقصه 
انجام امورات عمرانی
تعداد بازدید : ۳۰
امام خمینی(ره) :

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

مرتضی نجفی
شــهردار میــاندوآب 
5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0